Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên

BẢN ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Đường Phạm Bạch Hổ- Phường Lam Sơn- TP Hưng Yên.

Số điện thoại đường dây nóng: : 0868.195.115

Số Fax: 02213.865.390