Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM

Hệ thống máy móc, trang thiết bị tự động hoàn toàn tại Bệnh viện cho các xét nghiệm nhanh chóng, độ chính xác cao. Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên có đủ năng lực thực hiện hoàn chỉnh tất cả các loại xét nghiệm từ cơ bản đến nâng cao, góp phần hỗ trợ tối đa cho quá trình chẩn đoán và điều trị.

Bảng giá dịch vụ kỹ thuật của bệnh viện được SYT phê duyệt

STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ Đơn giá