Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên
Trẻ nhỏ đái dầm là hiện tượng thường gặp. Nhưng khi chứng đái dầm kéo dài thậm chí sau khi trẻ đã lên 5 tuổi thì có thể là vấn đề rắc rối với trẻ cũng như phụ huynh. Ở những trẻ này, khả năng kiểm soát nước tiểu bị suy giảm hoặc kém phát triển và điều này có thể do nhiều nguyên nhân.
20/02/2021 09:45:29     213
Trẻ nhỏ đái dầm là hiện tượng thường gặp. Nhưng khi chứng đái dầm kéo dài thậm chí sau khi trẻ đã lên 5 tuổi thì có thể là vấn đề rắc rối với trẻ cũng như phụ huynh. Ở những trẻ này, khả năng kiểm soát nước tiểu bị suy giảm hoặc kém phát triển và điều này có thể do nhiều nguyên nhân.
20/02/2021 09:45:29     180
Trẻ nhỏ đái dầm là hiện tượng thường gặp. Nhưng khi chứng đái dầm kéo dài thậm chí sau khi trẻ đã lên 5 tuổi thì có thể là vấn đề rắc rối với trẻ cũng như phụ huynh. Ở những trẻ này, khả năng kiểm soát nước tiểu bị suy giảm hoặc kém phát triển và điều này có thể do nhiều nguyên nhân.
20/02/2021 09:45:29     259
Trẻ nhỏ đái dầm là hiện tượng thường gặp. Nhưng khi chứng đái dầm kéo dài thậm chí sau khi trẻ đã lên 5 tuổi thì có thể là vấn đề rắc rối với trẻ cũng như phụ huynh. Ở những trẻ này, khả năng kiểm soát nước tiểu bị suy giảm hoặc kém phát triển và điều này có thể do nhiều nguyên nhân.
20/02/2021 09:45:29     157
Trẻ nhỏ đái dầm là hiện tượng thường gặp. Nhưng khi chứng đái dầm kéo dài thậm chí sau khi trẻ đã lên 5 tuổi thì có thể là vấn đề rắc rối với trẻ cũng như phụ huynh. Ở những trẻ này, khả năng kiểm soát nước tiểu bị suy giảm hoặc kém phát triển và điều này có thể do nhiều nguyên nhân.
20/02/2021 09:45:29     92
Trẻ nhỏ đái dầm là hiện tượng thường gặp. Nhưng khi chứng đái dầm kéo dài thậm chí sau khi trẻ đã lên 5 tuổi thì có thể là vấn đề rắc rối với trẻ cũng như phụ huynh. Ở những trẻ này, khả năng kiểm soát nước tiểu bị suy giảm hoặc kém phát triển và điều này có thể do nhiều nguyên nhân.
20/02/2021 09:45:29     90
Trẻ nhỏ đái dầm là hiện tượng thường gặp. Nhưng khi chứng đái dầm kéo dài thậm chí sau khi trẻ đã lên 5 tuổi thì có thể là vấn đề rắc rối với trẻ cũng như phụ huynh. Ở những trẻ này, khả năng kiểm soát nước tiểu bị suy giảm hoặc kém phát triển và điều này có thể do nhiều nguyên nhân.
20/02/2021 09:45:29     118
Trẻ nhỏ đái dầm là hiện tượng thường gặp. Nhưng khi chứng đái dầm kéo dài thậm chí sau khi trẻ đã lên 5 tuổi thì có thể là vấn đề rắc rối với trẻ cũng như phụ huynh. Ở những trẻ này, khả năng kiểm soát nước tiểu bị suy giảm hoặc kém phát triển và điều này có thể do nhiều nguyên nhân.
20/02/2021 09:45:29     54
Có rất nhiều bà mẹ đau đầu, mệt mỏi khi trẻ khó ngủ, thường xuyên thức giấc vào giữa đêm. Việc trẻ thức giấc, quấy khóc, trằn trọc khó ngủ trở lại, không những ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé mà còn làm cho ba mẹ mệt mỏi và mất sức khỏe. Dưới đây, là một số giải pháp giúp trẻ có thể có một giấc ngủ sâu, ngủ đủ giấc các mẹ có thể tham khảo.
20/02/2021 09:45:29     58
Có rất nhiều bà mẹ đau đầu, mệt mỏi khi trẻ khó ngủ, thường xuyên thức giấc vào giữa đêm. Việc trẻ thức giấc, quấy khóc, trằn trọc khó ngủ trở lại, không những ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé mà còn làm cho ba mẹ mệt mỏi và mất sức khỏe. Dưới đây, là một số giải pháp giúp trẻ có thể có một giấc ngủ sâu, ngủ đủ giấc các mẹ có thể tham khảo.
20/02/2021 09:45:29     50