Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

3/12/2024 4:14:52 PM     117    

SỞ Y TẾ HƯNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  137 /BVBNĐ-CV

V/v mời báo giá

      Hưng Yên, ngày 12  tháng 3  năm 2024

 

Kính gửi:  Quý công ty   

Bệnh viện chúng tôi đang có nhu cầu mua một số Hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn. Nếu Quý Công ty quan tâm, Bệnh viên kính mời Quý Công ty gửi báo giá cho chúng tôi, cụ thể theo danh mục đính kèm.

I.Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1.Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên.

Địa chỉ: Đường Phạm Bạch Hổ, Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên. Điện thoại: 0221.600.335

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp, qua mail: bvbndhy@gmail.com(bản dấu đỏ scan), qua đường bưu điện.

3. Thời hạn gửi báo giá:  Trước 16h30 ngày  25 /3 /2024

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày   25 /3/2024.

II. Nội dung báo giá gồm: Đơn chào giá.

III.  Yêu cầu chất lượng sản phẩm:

3.1. Yêu cầu về hang hóa:  Cung cấp mặt hàng theo đúng chất lượng, thống số kỹ thuật/ tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách, hãng/nước sản xuất …

3.2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản hàng hóa:

- Hàng hóa được giao nhận tại kho của Khoa Dược- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên.

- Hàng hóa được đóng đúng yêu cầu và phù hợp với phương tiện vận chuyển. Việc đóng gói hàng hóa phải đảm bảo không hư hỏng do va chạm khi bốc dỡ, vận chuyển.

- Nhà thầu phải đảo bảo các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình vận chuyển: bảo quản lạnh, chống nắng, chống nấm mốc,…

Rất mong Quý Công ty tham gia để có cơ hội cung cấp các mặt hàng trên cho Bệnh viện chúng tôi.

CV137.pdf

         Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như KG;

- Lưu VT,

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Xuân Khánh