Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên
Hỗn hợp lá dâu da xoan và mật ong được các cụ xưa dùng để khắc phục một số vấn đề về da và đã được các nhà khoa học nghiên cứu áp dụng. Sau đây là những tác dụng tuyệt vời của lá dâu da xoan đối với làn da.
20/02/2021 09:45:29     66
Hỗn hợp lá dâu da xoan và mật ong được các cụ xưa dùng để khắc phục một số vấn đề về da và đã được các nhà khoa học nghiên cứu áp dụng. Sau đây là những tác dụng tuyệt vời của lá dâu da xoan đối với làn da.
20/02/2021 09:45:29     93
Bạn có hay bị chảy máu mũi? Số lần chảy máu mũi có nhiều và xu hướng tăng lên không? Nếu bị chảy máu mũi có phải mắc bệnh không? Khá nhiều thắc mắc liên quan đến việc chảy máu mũi của người bệnh. Cùng ViCare tìm hiểu và giải đáp thắc mắc chảy máu mũi là biểu hiện của bệnh gì?
20/02/2021 09:45:29     65
Bạn có hay bị chảy máu mũi? Số lần chảy máu mũi có nhiều và xu hướng tăng lên không? Nếu bị chảy máu mũi có phải mắc bệnh không? Khá nhiều thắc mắc liên quan đến việc chảy máu mũi của người bệnh. Cùng ViCare tìm hiểu và giải đáp thắc mắc chảy máu mũi là biểu hiện của bệnh gì?
20/02/2021 09:45:29     86
Bạn có hay bị chảy máu mũi? Số lần chảy máu mũi có nhiều và xu hướng tăng lên không? Nếu bị chảy máu mũi có phải mắc bệnh không? Khá nhiều thắc mắc liên quan đến việc chảy máu mũi của người bệnh. Cùng ViCare tìm hiểu và giải đáp thắc mắc chảy máu mũi là biểu hiện của bệnh gì?
20/02/2021 09:45:29     60
Bạn có hay bị chảy máu mũi? Số lần chảy máu mũi có nhiều và xu hướng tăng lên không? Nếu bị chảy máu mũi có phải mắc bệnh không? Khá nhiều thắc mắc liên quan đến việc chảy máu mũi của người bệnh. Cùng ViCare tìm hiểu và giải đáp thắc mắc chảy máu mũi là biểu hiện của bệnh gì?
20/02/2021 09:45:29     463
Bạn có hay bị chảy máu mũi? Số lần chảy máu mũi có nhiều và xu hướng tăng lên không? Nếu bị chảy máu mũi có phải mắc bệnh không? Khá nhiều thắc mắc liên quan đến việc chảy máu mũi của người bệnh. Cùng ViCare tìm hiểu và giải đáp thắc mắc chảy máu mũi là biểu hiện của bệnh gì?
20/02/2021 09:45:29     58
Bạn có hay bị chảy máu mũi? Số lần chảy máu mũi có nhiều và xu hướng tăng lên không? Nếu bị chảy máu mũi có phải mắc bệnh không? Khá nhiều thắc mắc liên quan đến việc chảy máu mũi của người bệnh. Cùng ViCare tìm hiểu và giải đáp thắc mắc chảy máu mũi là biểu hiện của bệnh gì?
20/02/2021 09:45:29     37
Bạn có hay bị chảy máu mũi? Số lần chảy máu mũi có nhiều và xu hướng tăng lên không? Nếu bị chảy máu mũi có phải mắc bệnh không? Khá nhiều thắc mắc liên quan đến việc chảy máu mũi của người bệnh. Cùng ViCare tìm hiểu và giải đáp thắc mắc chảy máu mũi là biểu hiện của bệnh gì?
20/02/2021 09:45:29     37
Bạn có hay bị chảy máu mũi? Số lần chảy máu mũi có nhiều và xu hướng tăng lên không? Nếu bị chảy máu mũi có phải mắc bệnh không? Khá nhiều thắc mắc liên quan đến việc chảy máu mũi của người bệnh. Cùng ViCare tìm hiểu và giải đáp thắc mắc chảy máu mũi là biểu hiện của bệnh gì?
20/02/2021 09:45:29     30